هاست وردپرس خارج

EUCP-01
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 3 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت RAM اختصاصی
 • NVME نوع هارد
 • فنلاند / المان لوکیشن
 • روزانه / هفتگی بک آپ
 • ندارد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
EUCP-02
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 3 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • 2 گیگابایت RAM اختصاصی
 • NVME نوع هارد
 • فنلاند / المان لوکیشن
 • روزانه / هفتگی بک آپ
 • ندارد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
EUCP-03
 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 4گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • 4 گیگابایت RAM اختصاصی
 • NVME نوع هارد
 • فنلاند / المان لوکیشن
 • روزانه / هفتگی بک آپ
 • ندارد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
EUCP-04
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 7 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • 4 گیگابایت RAM اختصاصی
 • NVME نوع هارد
 • فنلاند / المان لوکیشن
 • روزانه / هفتگی بک آپ
 • ندارد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 6 عدد دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
EUCP-05
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 7 گیگاهرتز CPU اختصاصی
 • 6 گیگابایت RAM اختصاصی
 • NVME نوع هارد
 • فنلاند / المان لوکیشن
 • روزانه / هفتگی بک آپ
 • 2 عدد دامنه اظافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 8 عدد دیتابیس
 • نامحدود ایمیل