سرور مجازی ایران زیرساخت - 10Gbps

7 روز ضمانت بازگشت وجه

TIC-10GBPS-P1 6 موجود است
 • 1vCPU CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 40GB HDD
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows OS
 • 10Gbps Uplink
 • 1TB 1&1 Upload free Bandwitch
TIC-10GBPS-P2 12 موجود است
 • 2vCPU CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 80GB HDD
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows OS
 • 10Gbps Uplink
 • 2TB 1&1 Upload free Bandwitch
TIC-10GBPS-P3 15 موجود است
 • 3vCPU CPU
 • 3GB DDR4 RAM
 • 100GB HDD
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows OS
 • 10Gbps Uplink
 • 3TB 1&1 آپلود رایگان Bandwitch
TIC-10GBPS-P4 15 موجود است
 • 4vCPU CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 120GB HDD
 • 1v4 IP
 • Linux&Windows OS
 • 10Gbps Uplink
 • 4TB 1&1 آپلود رایگان Bandwitch