جهت خرید سرور مجازی اینجا کلیک کنید .

میزبانی شده در دیتاسنتر هتزنر

CL1
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافضه
 • 20 ترابایت NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 گیگابایت پورت
CL2
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 40GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL3
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه
 • 40GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL4
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه
 • 80GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL5
 • 2 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه
 • 80GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL-6
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه
 • 160GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL-7
 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت حافظه
 • 160GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL-8
 • 8 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت حافظه
 • 240GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL-9
 • 8 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت حافظه
 • 240GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
CL-10
 • 16 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت حافظه
 • 360GB SSD NVME فضای ذخیره سازی
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه